Popovic Petrol
d.o.o. "POPOVIĆ-PETROL"
Bosut; Sremska bb
Tel/Fax:022/687-086
Tel/Fax:065/513-6000 info@popovicpetrol.co.rs
Benz. pumpa
Transport
Niskogradnja
Hidrogradnja
Šljunkara
Rečni transport
Kontakt

Izrada krilnih zidova i zacevljenje kanala.Pravljenje puta za ulaz u banju termalna rivijera Bogatić.Hidrogradnja
    DOO Popović Petrol je našao svoje mesto i u oblasti Hidrogrdanje gde je značajan akcenat stavljen na izgradnju ribnjaka i veštačkih jezera. Kao referencu pogledajte slike sa izgradnje ribnjaka.